Nový přírůstek do rodiny orangutanů – svět je bohatší o nový druh

4. 4. 2018
Topi Pigula
Topi Pigulaa jeho cesty

Objev nového druhu lidoopa se stal senzací. Rodina našich vzdálenějších příbuzných – orangutana - se rozrostla. Ale má to jisté „ale“.

Co máme společného s orangutany

Z hlediska genetického je toho opravdu hodně. Tzv. vyšší primáti, kam patří kromě nás i lidoopi, mají společného předka. Aby bylo jasno, koho všeho vlastně lidoopi zastupují, řekněme rovnou, že jde o šimpanze (druhy Pan troglodytes, a P. paniscus), gorily (Gorilla gorilla a G. beringei) a orangutany (Pongo abelii, P. pygmaeus a nově druh P. tapanuliensis). Kladiagram, tedy „nákres“ vývojových vztahů by ukázal, jak historicky daleko máme od sebe společné předky. Rigidní zastánci jednorázového stvoření sice bezesporu neuvěří, že „pocházejí z opice“ - což je jistá nadsázka, nicméně důkazy vycházející z „evolučních hodin“ mluví dost jasně.

Tady mě máte - jsem Pongo tapanuliensis
Tady mě máte - jsem Pongo tapanuliensis

Před 11 miliony lety se rozdvojila linie rozdělující orangutany a ostatní lidoopy – takže z lidoopů k nám lidem mají vlastně orangutani nejdále. Další štěpení proběhlo před 8,7 miliony let, kdy se oddělily gorily a teprve před 6,9 miliony lety se na samostatnou cestu vydala naši předci – hominidé. Jakkoli se může díky neustále se zpřesňujícím objevům zdát evoluce člověka složitá, naši spojitost s lidoopy popřít nelze.

Samice "nového" orangutana
Samice "nového" orangutana

Nový orangutan

„Blízké příbuzenstvo druhu Homo sapiens je o jednoho žijícího zástupce bohatší. Izolovaná populace orangutanů na jižním okraji areálu orangutana sumaterského (Pongo abelii), jižně od jezera Toba, čítající méně než 800 jedinců, se dočkala zařazení do samostatného druhu P. tapanuliensis. Primatology k tomu vedly rozdíly v morfologii lebky a zubů, stejně jako výsledky genomové analýzy. Od ostatních orangutanů se linie oddělila už asi před 3,38 milionu let, zatímco oba dosud známé druhy (P. abelii a P. pygmaeus) od sebe dělí pouze asi 674 tisíc let samostatného vývoje,“ informoval českou veřejnost Ondřej Vrtiška v časopise Vesmír. Popis nového druhu publikoval prestižní Current Biology pod názvem Morphometric, Behavioral, and Genomic Evidence for a New Orangutan Species a pod materiálem je podepsáno 36 vědeckých kapacit. Jeden z nich objev vysvětluje na tomto videu:

Co nový objev z hlediska znamená z hlediska ohrožení druhu? V první řadě jde o zmenšení původního druhu, kam byl donedávna zařazován, o stovky jedinců, naopak nový druh je vlastně najednou extrémně ohroženým už od svého popisu (nikoli vzniku – vznikl před před více než 3 miliony let). V době popisu zahrnovala jeho populace kolem 800 jedinců. Takže sotva jho vědci na základě kostry popsali, tak už je zařazený mezi kriticky ohrožené a Světový svaz ochrany přírody udává sestupující tendenci počtu jedinců. Zjednodušeně řečeno – předpokládá se, že druh je na cestě k vyhynutí. Jde vlastně o stav poznání jednotlivých složek živé přírody. Na jednu stranu lidé orangutanům přisuzují „právní“ ochranu a na druhou mu fakticky ničí původní prostředí – což je zejména v případě těchto rezavých lidoopů žijících na Sumatře smutným faktem.

Ochranu si zaslouží bez ohledu na druhové zařazení...
Ochranu si zaslouží bez ohledu na druhové zařazení...
Poděl se o svůj názor

Související články