Milan Daněk

Sociální pracovník, člen Syndikátu novinářů ČR, předseda sdružení Horizont, ředitel cestovatelského festivalu RAJBAS. Spolu s Alenou Žákovskou stál za zrodem projektu cest za poznáním současného života geograficky izolovaných etnik „Harrerův svět“ (Nová Guinea, Amazonie, Borneo, Kongo...) a celé řady dalších.
Zážitky z expedic publikuje v geografických magazínech a zpracovává v dokumentárních filmech. Fyzickou připravenost na náročné akce upevňuje účastí na vytrvalostních závodech, především bězích na tratích od 10 km po ultramaratón.
Milan Daněk

Články: