Peter Hupka

Pochádzam z Nitry a študoval či skôr nedoštudoval som geológiu na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Už takmer dve desaťročia sa venujem fotografii a písaniu reportáží do najmä geograficky ladených periodík v Čechách a na Slovensku ako aj tvorbe textov piesní. Okrem lietania ma najviac fascinujú hory a ľudia z nich. Prednosť pred nimi má len ďalšia generácia: deti Nataša a Matúš.
Peter Hupka

Články: