Petr Blahuš

Skaut, tramp, novinář, publicista a fotograf se cestám po světě, zprvu omezeném železnou oponou, věnuje od počátku 80.let minulého tisíciletí. V roce 1992 vymyslel a spolu s Červeným křížem uskutečnil největší humanitární akci v dějinách českého Junáku - Operace Merhaba na frontu do válečné Jugoslávie. Do války se později podíval ještě několikrát: jako válečný zpravodaj navštívil válčící Afghánistán, z těchto svých zážitků pak čerpal při psaní knihy Čeští lvi pod Hindukúší.
Posledních pět let je na volné noze. Kromě tisíců našlapaných kilometrů po horách Rumunska a Podkarpatské Rusi si zamiloval také hory na Krétě, ostrově Reunion, Egyptě, Borneu a Polární Ural. V rámci vícedenních expedic objevoval po svých nebo v sedle velblouda několikrát také pouště Maroka.
Petr Blahuš

Články: