Michal Černý

Je povoláním geolog a ekolog, ale spektrum jeho zájmů je široké. Zajímá ho živá příroda, historie a lidé vzdálených zemí. Jeho vášní je cestování a fotografování. Vše má možnost spojovat ve své profesi, díky které se dostává do často vzdálených a exotických zemí. Od roku 1999 se věnuje rozvojovým projektům zaměřených na geologii, ekologii, přírodní rizika a vyhledávání vodních zdrojů. Své články a snímky publikoval v desítkách časopiseckých a novinových titulů.
Fotografie si můžete prohlédnout na webu: http://www.michalcernyphoto.com/
Michal Černý

Články: