V Jazdu stojí věže mrtvých i věže větrů

1. 2. 2016 – Írán, Asie
Vít Štěpánek
Vít Štěpáneka jeho cesty

Chtělo to trochu přemáhání, ale nad rozmrzelým pocitem z příliš časného vstávání rychle převažují jiné dojmy. Ticho, které před šestou hodinou ranní ovládá labyrint úzkých uliček, neruší vůbec nic. Hnědošedé moře hliněných domů a zdí porušuje jen občas minaret mešity a ještě častěji badžíry, tedy věže větrů.

Pomocí badžírů obyvatelé íránské plošiny od nepaměti čelí letním vedrům – táhly umístěnými v badžírech lze naklápět desky, které zajišťují jakés takés proudění vzduchu v rozpálených budovách.

Jeden z badžírů, větrných věží, které obstarávaly chlazení budov.
Jeden z badžírů, větrných věží, které obstarávaly chlazení budov.

Začali jsme den v íránském městě Jazd, položeném zhruba ve středu země a známém jako ikona hliněné architektury. Hlína je tady nejsnáze dostupný materiál a díky extrémně suchému podnebí nehrozí, že by stavby z pomíjivé substance rychle braly za své. Stará část Jazdu proto dodnes zůstává bludištěm úzkých uliček sevřených hliněnými zdmi. 

První sluneční paprsky pronikají do uliček starého Jazdu...
První sluneční paprsky pronikají do uliček starého Jazdu...

Když se slunce vyhoupne nad obzor, vracíme se do hotelu (bývalého karavanseráje) a vystupujeme na střechu. Oko sklouzne po ježatém, hnědém horizontu nízkých budov, když ranní ticho prořízne hlas muezzina svolávající k ranní pobožnosti. To v islámské republice, kterou Írán je, nepředstavuje nic výjimečného. Jenže v Jazdu nezůstává u islámu.

Na náměstí Amir Čakmak v centru města
Na náměstí Amir Čakmak v centru města
Interiér jedné z mnoha zdejších mešit
Interiér jedné z mnoha zdejších mešit

V odlehlé krajině Íránské plošiny totiž dlouhá staletí žijí zoroastriáni, vyznavači jednoho z nejstarších světových náboženství. Jazd je jedním ze středisek jejich víry a kultury dodnes – navzdory tomu, že v současnosti ve městě tvoří jen asi dvacetinu obyvatel. K zoroastriánskému chrámu ohně Ateškade, téměř evropsky působící stavbě s velkou vodní nádrží před vstupem, přijíždíme odpoledne se zvědavostí i nejasnými očekáváními: kdo z nás někdy viděl živého zoroastriána...? 

V jednom z pouličních bufetů na ulici imáma Chomejního v Jazdu. Místní se nechají vyfotit ochotně a rádi – někdy o to sami žádají.
V jednom z pouličních bufetů na ulici imáma Chomejního v Jazdu. Místní se nechají vyfotit ochotně a rádi – někdy o to sami žádají.

Na pozadí důstojné, téměř nadpozemské atmosféry chrámu plápolá posvátný oheň, a ne zrovna ledajaký: tento zde hoří nepřetržitě snad již více než 1500 let. Představuje jeden ze symbolů, které odrážejí zoroatriánskou víru v čistotu živlů. Nic nesmí poskvrnit vodu, zemi, vzduch a oheň.

Zoroastriánský chrám Ateškade...
Zoroastriánský chrám Ateškade...
...a detail jeho průčelí
...a detail jeho průčelí


Zoroastriánská úcta k živlům se ovšem neomezuje na symboly, ale odráží se jak v praktickém životě, tak i po něm. Do důsledků. O hodinu později vystupujeme na výrazný holý kopec na periferii Jazdu. Na jeho vrcholu spočívá konstrukce připomínající menší pevnost, které se říká věž mrtvých – další ze zdejších zoroastriánských ikon. Úcta k živlům totiž zoroastriánům velela, aby své mrtvé nepohřbívali ani nespalovali (mohla by se znečistit země i vzduch), ale ukládali tělesné schránky zemřelých na takováto vyvýšená místa za městem. Mrtvá těla posléze oklovali ptáci a zbyly jen kosti.

Zoroastriánská věž mrtvých na periferii města
Zoroastriánská věž mrtvých na periferii města

Ty už dnes ve věžích mrtvých nezůstávají, praxe „nepohřbívání“ se z hygienických důvodů přestala používat před několika dekádami. Co naopak zůstane ještě hodně dlouho, jsou silné dojmy z „hliněného“ města. Přijeďte si pro ně také.

Poděl se o svůj názor

Související články