Hunger game

19. 2. 2016 – Indie, Asie
Hanzelka a Zikmund
Hanzelka a Zikmund

Ne, v titulku není chyba a tento článek nebude o filmové trilogii. Tentokrát mne v knize H+Z Světadíl pod Himálajem zaujalo staré indické přísloví o rozdílech v náboženstvích: "Hinduista přemýšlí, ale nejedná. Muslim jedná, a teprve potom přemýšlí. Sikh jedná, ale nepřemýšlí."

Onoho přísloví bylo použito v souvislosti s hladovkami, které drželi dva sikhští vůdci (Sant Fatéh Sinh a Mistr Tára Sinh) a jeden hinduista v době, kdy se H+Z nacházeli v Indii. Společným cílem sikhů bylo vyhlášení nezávislého sikhského státu. Oba hladověli na nádvoří Zlatáho chrámu (nejposvátnější místo sikhů). Třetím byl Yogi Surya Dev, který držel protihladovku, aby hájil zájmy hinduistické části obyvatel Panjabu. Jeho hladovka trvala stejně jako v případě Mistra Tára Sinhy.

Zlatý chrám v Amristaru | www.tui.in
Zlatý chrám v Amristaru | www.tui.in

Sant Fatéh Sinh. Hladověním dosáhl propuštění z vězení předního sikhského myslitele Mistra Tára Sinhy, ochoty premiéra jednat a propuštění 5000 akálských (sikhských) vězňů, kteří se vesměs dali pozavírat v duchu odkazu Gándího – tolik kriminálů stejně nemají, abychom byli uvězněni všichni. Jeho hladovka trvající 22 dní byla ukončena 9.1.1961 a během ní „zhubl“ cca 13 kg na konečných 106 kg… 

Druhým byl sám Mistr Tára Sinh. Také on se snažil svou hladovkou docílit nezávislého sikhského státu. Hladovku ukončil 2.10.1961 po 48 dnech, kdy mu bylo doručeno ujištění indické vlády, že bude ustanovena komise k projednání stížností akálíů ohledně diskriminace sikhů. Během hladovky ztratil Mistr na váze 16,3 kg.

Ani jeden nedosáhl svého cíle. V případě Mistra Tára Sinhy je konec o to zajímavější, že na základě stížnosti akálského výboru zasedl náboženský soud. Ten Mistra jednomyslně odsoudil za nedodržení svého svatého slibu zemřít hlady, pokud nebudou splněny jeho požadavky. Mistr Tára Sinh byl odsouzen k trestu pěti dnů čištění obuvi poutníků ve Zlatém chrámu a k mytí nádobí v chrámové kuchyni. Mistr byl vynesení rozsudku přítomen a bez výhrad jej přijal. 

V současné době by se patrně Mistr umyl k smrti. Chrámová kuchyně totiž nabízí jídlo zdarma pro každého bez rozdílu víry a hmotného zajištění. Denně je schopna obsloužit obědem až 100 tisíc poutníků.

Foto: Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín, Archiv H+Z, autor: Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund
Poděl se o svůj názor

Související články