Petr Škrabala

Vystudoval archivnictví a pomocné vědy historické na FF UK v Praze. Po ukončení studia pracoval na Ministerstvu zahraničních věcí ČR, později se rozhodl vrátit zpět na Moravu. Dnes se společně s manželkou věnuje genealogii a sestavování rodokmenů. Kromě historie je jeho druhou největší zálibou cestování. Po narození syna se zaměřuje především na cesty po Evropě a blízkém okolí ČR. Ze svých cest uveřejňuje články v časopisech a webech o cestování (Lidé a země, Koktejl, Hedvábná stezka).
Petr Škrabala

Články: