Josef Wagner

(narozen 27. 2. 1951 v Bohumíně), fotograf, kameraman a speleolog. Speleologií a fotografováním se zabývá od roku 1968. V roce 1971 založil v Bohumíně speleologickou organizaci ORCUS Bohumín, kterou vede dodnes. Stejnou dobu se zabývá i výzkumem jeskyní Moravsko-slezských Beskyd. Při těchto výzkumech se podařilo objevit a dokumentovat více jak 40 nových jeskyní a propastí. Od roku 1979 organizoval a vedl více jak 50 mezinárodních speleoloalpinistických expedicí do nejvýznamnějších krasových oblastí planety. Při těchto výpravách, které nejčastěji směřovaly do oblasti Kavkazu a Krymského poloostrova byly objeveny desítky nových propastí a jeskyní. Propast K-2 na Kavkaze, která je dnes hluboká více jak 1000 metrů byla na počátku osmdesátých let minulého století na 2 místě ve světových hloubkových tabulkách. Na Krymském poloostrově společně s ukrajinskými kolegy byli spoluobjeviteli unikátního jeskynního systému Enime Bojir Chasar Nižni, který svou krystalickou výzdobou nemá ve světě obdoby.
Jeho fotografie jsou publikovány v řadách odborných časopisů u nás a v zahraničí, knihách a odborných publikací, plakátové tvorbě. Samostatně vystavoval v řadě zemí Evropy: Itálie -Terst, Ukrajina - Simferopol, vystavoval v Arandě de Duero, Bielsko- Biale, a každoročně v řadě měst České republiky.

Je autorem řady dokumentárních filmů s přírodovědeckou a speleologickou tématikou, např.:
„Kde spí netopýři“
„Emine Bojir Chasar – pokladnice krasu“
„Kuba 2014 aneb chutii bych nikdy nejedl“
„Expedice Troms 2011“
„Jeskyně Moravsko-slezských Beskyd“
Je výhradním fotografickým a filmovým dokumentaristou jeskynního systému Emine Bojir Chasar na Krymském poloostrově.
Josef Wagner

Články: