Miroslav Černý

(*1977) Vysokoškolský učitel, lingvista a antropolog, ale též překladatel, a vášnivý cestovatel. Působí na Ostravské univerzitě.
S problematikou mizejících jazyků a kultur se seznamoval během výzkumných pobytů v Tromsø a Darwinu. Zájem o menšinové populace světa promítl do dlouhé řady učebních, odborných i populárně-naučných textů.
Miroslav Černý

(mj. Homo loquens: Vybrané kapitoly z lingvistické antropologie, 2009; Pátá rovnoběžka: Přírodní národy Asie, Afriky a Ameriky; 2011; Poselství prachu: Mýty a legendy Šošonů, 2013; Past, Present, and Future Prospects of Indigenous Language Documentation and Maintenance: A Source Book, 2015). Kromě Antarktidy cestoval po všech kontinentech.

Nyní vychází jeho "jazykový cestopis" Slovem svět.

Nejrůznější informace, texty, odkazy, videa a zajímavosti k ohroženým jazykům sdílí na facebookové stránce Mizející hlasy

( https://www.facebook.com/mizejicihlasy/ )

Články: