Křesťanům a oslům vstup zakázán

2. 2. 2016 – Maroko, Afrika
Petr Blahuš
Petr Blahuša jeho cesty

Jedno z nejposvátnějších míst celého Maroka, Moulay Idriss, leží ukryto v kopcích pohoří Zerhoun. Takový cíl nelze vynechat, řekli si Hanzelka a Zikmund. Tehdy to ovšem nebylo tak jednoduché, jako dnes.

Islámská pravidla ve městě založeném nejuctívanějším marockým světcem a zakladatelem vůbec první arabské dynastie v Maghrebu byla totiž velmi přísná. 

Celé posvátné město bylo vystaveno na posledním kopci pohoří Zerhoun. Dál už jsou jen pláně táhnoucí se až k Atlantiku.
Celé posvátné město bylo vystaveno na posledním kopci pohoří Zerhoun. Dál už jsou jen pláně táhnoucí se až k Atlantiku.

V jednom ze svých rozhovorů oba cestovatelé vzpomínali, že v roce 1947 nemohli jako křesťané vstoupit do Idrissovi hrobky ani jeho  svatyně (zaouii), protože jim v tom bránila nízká dřevěná přepážka, jakýsi trám natažený napříč vstupní bráně do nejcennější části areálu. A toto pravidlo platí dodnes. 

Sem, do nejposvátnější části mauzolea, mohou jen služebníci Alláhovi.
Sem, do nejposvátnější části mauzolea, mohou jen služebníci Alláhovi.

„Za tuto překážku je podle marockých pravidel zakázán vstup nejen křesťanovi, ale také soumarovi. Oba by svou přítomností, ba i dotykem nebo dechem podle islámu tuto posvátnou Idrissovu svatyni znesvětili,“ vysvětlil mi muž v dlouhé splývavé dželábě, ležérně opřený o okraj prkna. Vyfotit se však odmítl. 

Na zdech městečka jsou nejen různá bojová a politická hesla, jako v jiných marockých městech, ale i obrázky, které dokazují, že místní mají své město prostě rádi.
Na zdech městečka jsou nejen různá bojová a politická hesla, jako v jiných marockých městech, ale i obrázky, které dokazují, že místní mají své město prostě rádi.
Drsný mezkař čeká se svým zvířetem na další práci.
Drsný mezkař čeká se svým zvířetem na další práci.

Zdá se tedy, že se v tomto směru nic nezměnilo – když ne v celém Maroku, tak ve městě založeném sultánem Idrissem. Bylo by velmi pošetilé chtít tento zákaz porušit. V celém městě, na které je nejlepší výhled z vrcholu kopce nad starým městem a komplexem mauzolea, z tzv. terasy sidiho Abdullaha El Hajjama, je totiž nápadný výskyt zamračených, zlé pohledy vrhajících mužů drsných tváří a dlouhých vousů – vyznavačů některých radikálních větví islámu. 

Zdejší mešita je atypická v rámci celého Maroka.
Zdejší mešita je atypická v rámci celého Maroka.

Snad za to může i „moderní“ mešita stojící ve spleti blízkých uliček. Je postavená z mramoru dovezeného z římského Volulibisu. Její pro Maroko atypický válcový minaret nechal teprve v roce 1939 postavit poutník, který se vrátil z posvátné poutě do Mekky v Saudské Arábii. Jako důkaz toho, že v mešitě dnes sídlí Škola koránu, je na zeleném minaretu kufickým písmem vyvedena jedna kapitola z této posvátné knihy všech muslimů. 

Žádaným zbožím na zdejších tržnicích- soukách - je nugát.
Žádaným zbožím na zdejších tržnicích- soukách - je nugát.
Poděl se o svůj názor

Související články