Není last minute jako last minute

23. 2. 2018
Iveta Polochová
Iveta Polochová

Co teče z vodovodních kohoutků v takřka sedmdesát let starém uprchlickém táboře Šatíla? Kolik lidí se musí dělit o latrínu v táboře Nduta? Česká kancelář organizace Lékaři bez hranic/ Médecins Sans Frontières (MSF) představuje internetové stránky nazvané Svět táborů, ve kterých přibližuje podmínky v uprchlických táborech a osudy jejich obyvatel (na snímku vážení dítěte v nemocnici v Keni).

Kdo by neznal last minute - i díky internetu si můžeme na poslední chvíli vybírat ubytování a cestovat s naprostou lehkostí. Miliony lidí však opouštějí domovy na poslední chvíli, když utíkají do bezpečí. Mnohdy ho najdou v uprchlických táborech. Život v nich nyní přibližuje nový web nazvaný Svět táborů.

Uprchlický tábor Elleniko v Řecku (S.Prestianni)
Uprchlický tábor Elleniko v Řecku (S.Prestianni)
Keňa, komplex uprchlických táborů Dadáb: Návštěva u pacienta v domácí péči (M.Ali/MSF)
Keňa, komplex uprchlických táborů Dadáb: Návštěva u pacienta v domácí péči (M.Ali/MSF)

Svět táborů (www.svettaboru.cz) záměrně připomíná rezervační a cestovatelské stránky, aby přiblížil život ve vybraných uprchlických táborech z jiného úhlu. Nelze přes něj žádné ubytování rezervovat ani nevyzývá k návštěvě těchto míst. Chce jen formou, kterou řada lidí dobře zná, přiblížit neznámé prostředí a nelehká rozhodnutí, která musí činit lidé na útěku.

Umožňuje nahlédnout do pěti míst - do Šatíly, Dadábu, Domízu, Nduty a na řecko-srbskou trasu. Každé z těchto míst má své zvláštnosti, zároveň jsou si do určité míry podobné.

Uprchlický tábor Šatíla v Libanonu vznikl v roce 1949 a je jedním z nejstarších a nejdéle fungujících táborů na světě. Dadáb v Keni je jedním z největších, je to vlastně komplex čtyř táborů. Domíz v Iráku patří mezi nejmladší a rychle se měnící tábory. Nduta v Tanzanii stoji mimo zájem médií a je jedním z nejméně známých táborů. Různá místa na uprchlické trase mezi Řeckem a Srbskem spolu se svědectvími lidí na útěku nastiňují současnou podobu uprchlických táborů v Evropě v 21. století.

Na světě je více než 65 milionů lidí na útěku, kteří byli nuceni opustit své domovy kvůli válkám, politickým nepokojům, přírodním katastrofám nebo extrémní chudobě. Tak jako všichni ostatní, i oni mají své sny, ambice, starosti, potřeby a touhy. Svět táborů chce proto poukázat i na tuto stránku takzvané "uprchlické krize" a připomenout, že se odehrává hlavně mimo Evropu.

„Země, které mají mnohem méně zdrojů než Evropa, USA nebo Austrálie, v nedávné době přijaly statisíce uprchlíků. Například Uganda poskytla letos bezpečí 900 000 lidem, Bangladéš v posledních týdnech zhruba 600 000,“ přibližuje ředitel české kanceláře Lékařů bez hranic Pavel Gruber. „Rozhodnutí opustit vlastní domov není jednoduché. A jednoduchý není ani život v uprchlických táborech. I to se snažíme na webu Svět táborů přiblížit,“ podotýká.

Lékaři bez hranic poskytují odbornou lékařskou pomoc lidem v nouzi, obětem konfliktů, epidemií a přírodních katastrof ve více než 70 zemích světa. Působí i v uprchlických táborech nebo táborech pro vnitřně vysídlené po celém světě. Jedním ze základních principů této organizace je spolu s lékařskou péčí přinášet také svědectví o humanitárních krizích a lidech, kterým pomáhá. Právě proto Lékaři bez hranic vytvořili webové stránky Svět táborů.

Poděl se o svůj názor

Související články