Hledáme vodu v Etiopii

5. 1. 2016 – Etiopie, Afrika
Michal Černý
Michal Černýa jeho cesty s fotoaparátem

Nedávno skončilo období dešťů, takže je ještě cítit ve vzduchu vlhkost. Hlinitá cesta je mokrá po nočním dešti, kolem se do nekonečna rozkládají zahrady poskytující našim očím snad všechny možné odstíny zeleně. Přesto se tato oblast potýká s nedostatkem vody. A právě proto jsme tady.

Jižní Etiopie leží jen několik stupňů nad rovníkem, a i když se stejně jako většina této země nachází v nadmořské výšce téměř dvou kilometrů, panuje zde tropické klima. A právě v jižní Etiopii probíhá český rozvojový projekt, jehož cílem je vyhledání vodních zdrojů pro místní vesnice. Voda je zde totiž velký problém. 

Malé nádrže a napajedla již v prvním měsíci období sucha vysychají.
Malé nádrže a napajedla již v prvním měsíci období sucha vysychají.

Stálé povrchové toky téměř neexistují. Voda, která spadne během období dešťů, se většinou rychle vsákne do hlubokých zvětralin, nebo odteče sezónními potoky. Místní obyvatelé si vypomáhají budováním malých rybníčků, které však často v následujícím období sucha brzy vysychají. I tak je voda v nich kalná, teplá a je zdrojem infekcí a parazitárních onemocnění. 

Ve většině vesnic jsou obyvatelé dokázáni na nekvalitní kalnou vodu z malých umělých jezírek. Většina z nich však během období sucha vysychá.
Ve většině vesnic jsou obyvatelé dokázáni na nekvalitní kalnou vodu z malých umělých jezírek. Většina z nich však během období sucha vysychá.

Vykopat studnu je problém, protože se jedná o ruční práci a technické možnosti dovolují kopat jen do určité hloubky. A voda je zpravidla hluboko. Vrtů, ze kterých je možné čerpat životodárnou tekutinu z větších hloubek, je málo a lidé ji musí vozit v kanystrech na povozech z mnohakilometrové vzdálenosti.

Kruhové domky zvané tukul jsou v jižní Etiopii obklopené zahradami, ve kterých jsou dominantní banánovníky.
Kruhové domky zvané tukul jsou v jižní Etiopii obklopené zahradami, ve kterých jsou dominantní banánovníky.
Vesnice Argeda je typickou ukázkou v prostředí venkova v jižní Etiopii
Vesnice Argeda je typickou ukázkou v prostředí venkova v jižní Etiopii
Vodu je nutné hledat v hloubkách často až kolem 200 metrů. K tomu slouží v první fázi geofyzikální metody, které jsou schopné „podívat“ se pod povrch. My máme aspoň možnost poznat život ve vesnicích tak, jak to není dáno běžným turistům. 

Naše práce se neobešla bez houfu zvědavců.
Naše práce se neobešla bez houfu zvědavců.

Brzy zjišťujeme, co je zde hlavním problémem. Oblast je hustě osídlená a zdejší populace roste, stejně jako v celé Etiopii, závratným tempem. Očekává se, že se počet obyvatel během 20 let téměř zdvojnásobí. 

Problémem Etiopie je strmě se zvyšující růst populace. Tuto školu navštěvuje údajně neuvěřitelných 2200 dětí!
Problémem Etiopie je strmě se zvyšující růst populace. Tuto školu navštěvuje údajně neuvěřitelných 2200 dětí!

Již dnes jsou vidět důsledky osídlení. Původní příroda tady prakticky neexistuje, každý metr je pokrytý plantážemi a zahradami. Hlavní zdejší plodinou jsou velké banánovníky zvané enset, ze kterých se nevyžívají plody, ale kořeny. Kromě nich se pěstují kávovníky produkující slavnou sidamskou kávu, kukuřice a tropické ovoce. A také čat. Keř, jehož listy lidé v celé Etiopii i v okolních zemích žvýkají. Podobně jako jihoamerická koka poskytuje povzbuzení, snižuje únavu a ospalost. Čat z této oblasti je údajně jeden z nejlepších a je tedy cennou komoditou. Jenže se začíná pěstovat na úkor jiných plodin, což může být v budoucnu další problém. 

V některých vesnicích fungují výdejní místa, do kterých se přivádí voda ze vzdálených vodních zdrojů. Lidé ji stáčejí do kanystrů a přepravují na povozech i do vzdálených vesnic.
V některých vesnicích fungují výdejní místa, do kterých se přivádí voda ze vzdálených vodních zdrojů. Lidé ji stáčejí do kanystrů a přepravují na povozech i do vzdálených vesnic.

Kamkoliv přijedeme, jsme okamžitě centrem pozornosti. Podivní cizinci se spoustou záhadného harampádí a drátů natažených po cestách mezi zahradami a koukající do laptopů jsou atrakcí. Ihned se kolem nás shlukuje houf dětí i dospělých, zvědavě nás okukují, pokřikují, pletou se pod nohami. Exoti jsme tady my. Někdy si připadáme jako rockové hvězdy, když je kolem nás stovka „příznivců“, kteří každé naše vstřícné gesto, slovo nebo pokynutí rukou provázejí nadšením, skákáním a pokřikem. 

Čekání na vodu
Čekání na vodu

V současné době probíhá zpracování výsledků průzkumu. Pak bude na rozhodnutí místní správy starající se o zásobování vodou, aby vybrala nejvhodnější místa, kde budou provedeny vrty. Která vesnice bude patřit mezi ty šťastné?

Projekt je podporován Českou rozvojovou agenturou a realizován firmou Geotest a.s. ve spolupráci s firmami Geomin s.r.o. a Sihaya s.r.o.

Poděl se o svůj názor

Související články